550994_10150771868700820_1001571776_n
Denna hemsida är under uppbyggnad,
här kommer alla som gjort 64M få lägga upp sina
fotografer och egna berättelser om tiden i Sinai,
och även lite om sig själv hur det är i dag.

Ytteligare en tjänst kommer att vara e-post

Min egen är
764617@64m.se